...
ข้อมูลโรงพยาบาล
รายชื่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
โรงพยาบาลกรุงธน 1
โรงพยาบาลกรุงธน 2
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลจิตเวชนครสววรค์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลจุฬาเวช
โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
โรงพยาบาลเซ็นทรัง ปาร์ค
โรงพยาบาลเซนหลุยส์
โรงพยาบาลเดชา
โรงพยาบาลดารารัศมี
โรงพยาบาลเด็ก สมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โรงพยาบาลทหารเรือ
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
โรงพยาบาลธนบุรี 1
โรงพยาบาลธนบุรี 2
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลนวนคร
โรงพยาบาลนวมินทร์
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลบางนา 1
โรงพยาบาลบางนา 2
โรงพยาบาลบางมด
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลบางปะกอก 3
โรงพยาบาลบางไผ่
โรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
โรงพยาบาลประสาท(เชียงใหม่)
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
โรงพยาบาลพญาไท 1
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลพระราม 9
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลมเหสักข์
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยาบาลมิชชั่น
โรงพยาบาลมิลเลียน
โรงพยาบาลเมืองสมุทร
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลลาดพร้าว
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลลาดกระบัง
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลราชานุกูล
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลวิภาวดี 1
โรงพยาบาลวิภาวดี 2
วชิระพยาบาล
โรงพยาบาลวชิรปราการ
โรงพยาบาลศรีวิชัย 1
โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3
โรงพยาบาลศรีสยาม
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลสำโรง
โรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลหนองจอก
เบอร์โทรศัพท์
02-225-1352 , 02-221-6141
02-310-3000
02-815-7141-50
02-438-0040-5 ต่อ 1021/02-438-5642
02-428-5036-7
02-975-6700
02-693-0733-40
02-910-1600-48
02-445-4550
02-594-0020-65
02-729-3000 ต่อ 1204-5
02-381-2006
02-319-2101-5
02-289-4863 ต่อ 5536
056-267-281-8
044-245-312
043-221-767
042-593-135
037-261-795-9
074-313-824
02-523-3359-71 ต่อ 220,228
02-252-181-9
02-758-2501-6
02-274-0616-20
02-552-8777
02-312-7261-9
02-210-9999 ,675-5000
02-246-0137
053-297-207 ,22-9167
02-378-9000
886-6600-16 ,433-3575
02-437-0123
02-252-8111-25
02-245-0661
02-411-2250
02-361-2727 ,361-2828
02-240-2727
02-531-0080-4
02-4120020 ต่อ 2140-1
02-488-3858
02-416-3845-58
02-589-5489-91 ,589-0102-7
02-529-4533-41
02-746-8630-8
02-517-4270-9
02-746-8630-8
02-740-1800-6
02-867-0606 ,416-0049
02-667-1000 ,2602
02-523-3359-71 ต่อ 220,228
02-872-1111
02-818-7555
02-457-0086
02-587-0136-55
086-641-4499
02-279-7000-9
053-222-285 ,1676 ,321-0316-7
02-314-0726-9
02-531-0089
02-642-7373
02-617-2444
02-869-1111
02-248-8020
02-246-1400-24
045-312-550-3
02-455-4500
02-718-1515 ,318-0080-1
02-635-7123-39
02-574-5000-9 ,574-1000
02-282-1100
02-391-0136
02-389-4455-60
02-394-5113 ,1846
02-879-0300
02-872-1001-5
02-354-8108-9
02-374-0200
02-354-7182
02-932-2929
02-3539798-9
02-739-0640 ,326-995 ,7711 ,7232
02-421-2222
02-245-4969
02-734-0000
02-272-2100 ,271-0221-5
02-941-2800
02-722-2500
02-243-0151-79
02-389-2555-9
02-412-0055-60
02-807-4044-62
02-431-0070
02-944-7111
02-411-4230-3 ,02-411-3430 ,3405 ,5032
02-383-4400-13
02-526-3339,3342
02-247-1825-8 ,02-248-3773 ,02-640-9537
053-274-825 ,280-228-47
02-437-7061
02-361-0070
02-39-0011 ,714-1300
02-948-5380-90 ,02-948-5810-14
02-711-8000
02-731-7000
038-324-100-20
02-328-690,6919
077-311-308 ,444 ,312-178 ,240-566-7
02-223-1351
02-548-2070 ,988-4097-101
...  
ข้อมูลโรงพยาบาล
รายชื่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง
02-225-1352 , 02-221-6141
โรงพยาบาลกรุงเทพ
02-310-3000
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
02-815-7141-50
โรงพยาบาลกรุงธน 1
02-438-0040-5 ต่อ 1021/02-438-5642
โรงพยาบาลกรุงธน 2
02-428-5036-7
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
02-975-6700
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์
02-693-0733-40
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
02-910-1600-48
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
02-445-4550
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
02-594-0020-65
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
02-729-3000 ต่อ 1204-5
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
02-381-2006
โรงพยาบาลคลองตันการแพทย์
02-319-2101-5
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
02-289-4863 ต่อ 5536
โรงพยาบาลจิตเวชนครสววรค์
056-267-281-8
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
044-245-312
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
043-221-767
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม
042-593-135
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
037-261-795-9
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
074-313-824
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
02-523-3359-71 ต่อ 220,228
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
02-252-181-9
โรงพยาบาลจุฬาเวช
02-758-2501-6
โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอส
02-274-0616-20
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
02-552-8777
โรงพยาบาลเซ็นทรัง ปาร์ค
02-312-7261-9
โรงพยาบาลเซนหลุยส์
02-210-9999 ,675-5000
โรงพยาบาลเดชา
02-246-0137
โรงพยาบาลดารารัศมี
053-297-207 ,22-9167
โรงพยาบาลเด็ก สมิติเวช ศรีนครินทร์
02-378-9000
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
886-6600-16 ,433-3575
โรงพยาบาลตากสิน
02-437-0123
โรงพยาบาลตำรวจ
02-252-8111-25
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
02-245-0661
โรงพยาบาลทหารเรือ
02-411-2250
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
02-361-2727 ,361-2828
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02-240-2727
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
02-531-0080-4
โรงพยาบาลธนบุรี 1
02-4120020 ต่อ 2140-1
โรงพยาบาลธนบุรี 2
02-488-3858
โรงพยาบาลนครธน
02-416-3845-58
โรงพยาบาลนนทเวช
02-589-5489-91 ,589-0102-7
โรงพยาบาลนวนคร
02-529-4533-41
โรงพยาบาลนวมินทร์
02-746-8630-8
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
02-517-4270-9
โรงพยาบาลบางนา 1
02-746-8630-8
โรงพยาบาลบางนา 2
02-740-1800-6
โรงพยาบาลบางมด
02-867-0606 ,416-0049
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
02-667-1000 ,2602
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02-523-3359-71 ต่อ 220,228
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
02-872-1111
โรงพยาบาลบางปะกอก 3
02-818-7555
โรงพยาบาลบางไผ่
02-457-0086
โรงพยาบาลบางโพ
02-587-0136-55
โรงพยาบาลปิยะเวท
086-641-4499
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
02-279-7000-9
โรงพยาบาลประสาท(เชียงใหม่)
053-222-285 ,1676 ,321-0316-7
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
02-314-0726-9
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
02-531-0089
โรงพยาบาลพญาไท 1
02-642-7373
โรงพยาบาลพญาไท 2
02-617-2444
โรงพยาบาลพญาไท 3
02-869-1111
โรงพยาบาลพระราม 9
02-248-8020
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
02-246-1400-24
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
045-312-550-3
โรงพยาบาลเพชรเกษมบางแค
02-455-4500
โรงพยาบาลเพชรเวช
02-718-1515 ,318-0080-1
โรงพยาบาลมเหสักข์
02-635-7123-39
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
02-574-5000-9 ,574-1000
โรงพยาบาลมิชชั่น
02-282-1100
โรงพยาบาลมิลเลียน
02-391-0136
โรงพยาบาลเมืองสมุทร
02-389-4455-60
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
02-394-5113 ,1846
โรงพยาบาลยันฮี
02-879-0300
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
02-872-1001-5
โรงพยาบาลราชวิถี
02-354-8108-9
โรงพยาบาลรามคำแหง
02-374-0200
โรงพยาบาลรามาธิบดี
02-354-7182
โรงพยาบาลลาดพร้าว
02-932-2929
โรงพยาบาลเลิดสิน
02-3539798-9
โรงพยาบาลลาดกระบัง
02-739-0640 ,326-995 ,7711 ,7232
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
02-421-2222
โรงพยาบาลราชานุกูล
02-245-4969
โรงพยาบาลเวชธานี
02-734-0000
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
02-272-2100 ,271-0221-5
โรงพยาบาลวิภาวดี 1
02-941-2800
โรงพยาบาลวิภาวดี 2
02-722-2500
วชิระพยาบาล
02-243-0151-79
โรงพยาบาลวชิรปราการ
02-389-2555-9
โรงพยาบาลศรีวิชัย 1
02-412-0055-60
โรงพยาบาลศรีวิชัย 2
02-807-4044-62
โรงพยาบาลศรีวิชัย 3
02-431-0070
โรงพยาบาลศรีสยาม
02-944-7111
โรงพยาบาลศิริราช
02-411-4230-3 ,02-411-3430 ,3405 ,5032
โรงพยาบาลศิครินทร์
02-383-4400-13
โรงพยาบาลศรีธัญญา
02-526-3339,3342
โรงพยาบาลสงฆ์
02-247-1825-8 ,02-248-3773 ,02-640-9537
โรงพยาบาลสวนปรุง
053-274-825 ,280-228-47
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
02-437-7061
โรงพยาบาลสำโรง
02-361-0070
โรงพยาบาลสุขุมวิท
02-39-0011 ,714-1300
โรงพยาบาลสินแพทย์
02-948-5380-90 ,02-948-5810-14
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
02-711-8000
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
02-731-7000
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
038-324-100-20
โรงพยาบาลสิรินธร
02-328-690,6919
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
077-311-308 ,444 ,312-178 ,240-566-7
โรงพยาบาลหัวเฉียว
02-223-1351
โรงพยาบาลหนองจอก
02-548-2070 ,988-4097-101