...
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1.ดูและเลือกสินค้าตามความต้องการตามหมวดที่แบ่งไว้สินค้าแต่ละรายการ จะมีชื่อสินค้า รหัสสินค้า และรายละเอียด
2.จากนั้นให้ท่านนำชื่อ หรือรหัสสินค้าที่ท่านเลือกโทรมาสั่งซื้อที่ (ฝ่ายขาย) โทร. 086-3453512 หรือสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ Email: [email protected]
Responsive image
Responsive image
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1.ดูและเลือกสินค้าตามความต้องการตามหมวดที่แบ่งไว้สินค้าแต่ละรายการ จะมีชื่อสินค้า รหัสสินค้า และรายละเอียด
2.จากนั้นให้ท่านนำชื่อ หรือรหัสสินค้าที่ท่านเลือกโทรมาสั่งซื้อที่ (ฝ่ายขาย) โทร. 086-3453512 หรือสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ Email: [email protected]
Responsive image
Responsive image