รถเข็นแจกยาพลาสติก
...
รถเข็นแจกยาพลาสติก ABS
1. โครงสร้างหลักอลูมิเนียมอัลลอยพลาสติก ABS ด้านบนสแตนเลส 2 .ขนาดโดยรวม: 850 * 520 * 1010มม. 3. รถเข็นมี 6 ชั้น(ลิ้นชัก)สามารถดึงออกมาจากทั้งสองด้านปิดล็อคอัตโนมัติ พร้อมกุญแจเซ็นทรัลล็อค มีจำนวน 50 กล่องยาเก็บในลิ้นชักทั้งหมดด้านหน้า ของกล่องยา และมีช่องใส่ชื่อป้ายผู้ป่วย 4. Accessories: ถังขยะ 2 ถัง, กล่องแฟ้มโปร่งใส 1 ช่อง ด้านข้างมีถาด เลื่อนเก็บได้ 1ถาด และห้าตะขอแขวน 1ชุด คุณสมบัติช่องยา: 1 ขนาด 20 cm x 10 cm x 6 cm 2 ช่องยา 4ช่อง ขนาด 5 cm x 10 cm x 6 cm ปรับเลื่อนได้ 3 ด้านหน้าสำหรับใส่ชื่อผู้ป่วย ขนาด 10 cm x 3.5 cmทำด้วยพลาสติกใส
...
รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต
1. โครงสร้างหลักอลูมิเนียมขอัลลอยพลาสติก ABS และด้านบนสแตนเลส 2 .ขนาดโดยรวม: 85 cm x 52 cm x 101 cm. ชั้นมีชั้น 5 ชั้น ด้านในปรับเปลี่ยนขนาดช่องใส่ของตามต้องการได้ 3. Accessories: เสาน้ำเกลือแบบยืดหดได้ แท่นวางจอมอนิเตอร์ด้านบน แผ่น CPR Board ที่ใส่แท๊งค์Oxygen กล่องทิ้งเข็ม ช่องต่อปลั๊กไฟแบบ 3 ขา
...
รถเข็นยา UNIT DOSE
1. โครงสร้างหลักอลูมิเนียมขอัลลอยพลาสติก ABS ด้านบนถาดพลาสติกหนาพิเศษ 2 .ขนาดโดยรวม: 67 cm x 71 cm x 104 cm ถาดด้านบน 60cm x45 cm ถาดด้านล่าง 57cm x 54cm x 14 cm ติดล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8cm เบรคเซ็นทรัลล็อค 3. รถเข็นมี 6 ชั้นทั้งสองด้านแบบเปิดโล่ง มี 60 กล่องยาเก็บในชั้นด้านหน้า ของกล่องยาแต่ละช่อง มีช่องสำหรับติดชื่อผู้ป่วย กล่องยาแต่ละกล่อง แบ่งเป็น 4ช่อง ถาดด้านล่าง ขนาดใหญ่ คุณสมบัติช่องยา 1 ขนาด: 18 cm x 10 cm x 6 cm. 2 ช่องยา 4ช่อง ขนาด 4 cm x 10 cm x 6 cm. ปรับเลื่อนได้ 3 ด้านหน้าสำหรับติดชื่อผู้ป่วย ขนาด 9 cm x 2.5 cm.
...
รถเข็นยาพร้อมที่แขวนขวดน้ำเกลือ
1.2 ถาดยาขนาดใหญ่, ลิ้นชักขนาด 1 ขนาดใหญ่และสองแผงสไลด์ได้ง่าย 2.1 IV เสามี 8 ตะขอให้ใช้การทำงานของขวดและสินค้าที่แขวน ลูกล้อ alunimun 3. 4 สีขาว 2with และ 2 เบรก
...
รถเข็นยา 9 ชั้น ABS
1. 6 ชั้นของลิ้นชักขนาดเล็กและ 3 ชั้นของลิ้นชักใหญ่จัดหากล่องยาต่างๆ เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน 2. 4 ชิ้นลูกล้อ 125mm 3. standard: 1 pc ของถังขยะ
...
รถเข็นชาร์จผู้ป่วย
1. 42 ชิ้นของโฟลเดอร์กรณีประวัติและลิ้นชัก 1big ทั้งหมดสามารถล็อค เพื่อความปลอดภัยข้อมูลประวัติของผู้ป่วย, 4 ชิ้นลูกล้อ 125mm
...
รถเข็นแจกยาพลาสติก-k-860
...
รถเข็นแจกยา K-226915
...
รถเข็นแจกยา K-326915
...
รถเข็นแจกยา-K-426915
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS,Aluminum Alloyและเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน 2. ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีระบบ Lock ล้อตรงอย่างน้อย 1 ล้อ เพื่อสะดวกในการเข็น 4. มีชั้นใส่ยาและอุปกรณ์การแพทย์ 5 ชั้น แต่ละชั้นมีแผ่นกั้นแบ่งช่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม 5. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ อุปกรณ์การแพทย์ในแต่ละชั้น 6. มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของ อุปกรณ์การแพทย์ คุณสมบัติทางเทคนิค ขนาดความยาวของรถเข็นไม่น้อยกว่า 65 cm. ขนาดความกว้างของรถเข็นไม่น้อยกว่า 51 cm. ขนาดความสูงของรถเข็นไม่น้อยกว่า 98 cm. ชั้นที่ 1 และ 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ( 59 x 41 x 7.5 cm.) ชั้นที่ 3 และ 4 มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ( 59 x 41 x 15 cm.) ชั้นที่ 5 มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ( 59 x 41.5 x 23 cm.) ขนาดของล้อ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9.5 cm. พร้อมระบบเบรกอย่างน้อย 2 ล้อคุณสมบัติเฉพาะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้แก่1. ตะแกรงสำหรับใส่ถังขยะพร้อมถังขยะ 1 ใบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวxสูง (15x25x18 cm.) 2. ตะแกรงสำหรับใส่ sharp container พร้อม sharp container 1 ใบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวx สูง(12.5x12.5x9 cm. ) 3. ตะแกรงสำหรับใส่สาย suction ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวxสูง (10 x10x48  cm.) 4. ตะแกรงใส่  mask หรือถุงมือ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวxสูง (8.5x26.5x13 cm.)
...
รถเข็นแจกยา K-0412
1. โครงสร้างโดยรอบเป็นพลาสติก ABS อลูมิเนียม และด้านบนสแตนเลส 2. ขนาดโดยรวม 750 มม. x 520 มม. x 1010 มม. 3. รถเข็นมี 2 ด้าน ด้านละ 4 ชั้น ลิ้นชักสามารถดึงออกมาได้ทั้ง 2 ด้าน ปิดล็อคอัตโนมัติพร้อมกุญแจเซ็นทรัลล็อค มี 30 กล่องยาเก็บในลิ้นชักทั้งหมด ด้านหน้าของกล่องยาแต่ละช่อง มีช่องสำหรับใส่ชื่อผู้ป่วย 4. น้ำหนักรวม 81 ก.ก.
...
รถเข็นแจกยา K-1091058
...
รถเข็นจ่ายยา (UNIT DOSE)
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2.ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีชั้นใส่ยาสำหรับคนไข้  ประมาณ 20-50 คน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งละเท่าๆกัน โดยในแต่ละช่องมีช่องเล็ก ๆ ภายใน 4 ช่องเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ 4. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อของคนไข้แต่ละราย 5.มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของยา
...
รถเข็นจ่ายยา (UNIT DOSE)
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2.ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีชั้นใส่ยาสำหรับคนไข้  ประมาณ 20-50 คน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งละเท่าๆกัน โดยในแต่ละช่องมีช่องเล็ก ๆ ภายใน 4 ช่องเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ 4. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อของคนไข้แต่ละราย 5.มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของยา
...
รถเข็นแจกยา (UNIT DOSE
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2.ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก  พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีชั้นใส่ยาสำหรับคนไข้ ประมาณ 20-50 คน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งละเท่าๆกัน โดยในแต่ละช่องมีช่องเล็ก ๆ ภายใน 4 ช่องเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ 4. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อของคนไข้แต่ละราย 5.มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของยา
...
รถเข็นแจกยา (UNIT DOSE)
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2.ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก  พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีชั้นใส่ยาสำหรับคนไข้ ประมาณ 20-50 คน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งละเท่าๆกัน โดยในแต่ละช่องมีช่องเล็ก ๆ ภายใน 4 ช่องเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ 4. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อของคนไข้แต่ละราย 5.มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของยา
...
รถ Emergency Cart (ขนาดเล็ก)
1.ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2. ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีที่สำหรับเตรียมยา สามารถสไลด์ออกและสไลด์เข้าเก็บได้ เพื่อไม่ให้กีดขวาง 4. มีชั้นใส่ยาและอุปกรณ์การแพทย์ 5 ชั้น 5. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ อุปกรณ์การแพทย์ในแต่ละชั้น 6. มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของอุปกรณ์การแพทย์
...
รถเข็นฉุกเฉิน K-126915
...
รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต K-0411
1. ขนาดตัวรถเข็น : กว้าง 85 เซนติเมตร, ลึก 52 เซนติเมตร และสูง 101 เซนติเมตร 2. ชั้นแต่ละชั้นทาจากพลาสติค ABS มีลิ้นกั้นแบ่งล็อกตามความต้องการได้ แต่ละชั้นมีขนาด ดังนี้ 2.1. ชั้นที่ 1 (บนสุด) มีขนาด กว้าง 56 เซนติเมตร, ลึก 41 เซนติเมตร และสูง 5.5 เซนติเมตร 2.2. ชั้นที่ 2, 3 และ 4 มีขนาด กว้าง 56 เซนติเมตร, ลึก 41 เซนติเมตร และสูง 12.5 เซนติเมตร 2.3. ชั้นที่ 5 (ล่างสุด) มีขนาด กว้าง 56 เซนติเมตร, ลึก 41 เซนติเมตร และสูง 19.5 เซนติเมตร 3. ล้อ มีขนาด 5 นิ้ว ติดเบรก 2 ล้อ 4. อุปกรณ์อื่นๆ ถังขยะ จำนวน 2 ถัง, แผ่น CPR Board,ที่ใส่แท๊งค์ออกซิเจน ช่องเสียบปลั๊กไฟ และกุญแจ 2 ชุด 5. น้าหนักรถเข็น : 57 กิโลกรัม
...
รถเข็นพลาสติกรุ่นเล็ก K-103
1. ตัวถังทำจากพลาสติก abs สแตนเลส และโลหะเคลือบ 2 .ขนาดโดยรวม: กว้าง 46.5 ยาว 65.5 สูง 90 CM. 3. ช่องใส่ของแบบรู ทรงกลมในถาดบน ถาด 2-5 ช่อง ปรับเปลี่ยนได้ 4. แท่นวางมอนิเตอร์ ขนาด 25*35 CM. พร้อมสายรัดเสาน้ำเกลือแบบยืดหดได้สี่ขา แผ่น CPR บอร์ด ขนาด 41*53*2 CM. ที่ใส่แท้งค์ Oxygen พร้อมสายรัด ถังขยะ 2 ถัง กล่องทิ้งเข็ม 2 กล่อง
...
รถเข็นพลาสติกรุ่นเล็ก K-101
1.ตัวถังทำจากพลาสติก abs สแตนเลส และโลหะผสม 2 .ขนาดโดยรวม: กว้า 30 ยาว 47 สูง 101 CM. 3. มีระบบล็อคชั้นแบบกุญแจ พร้อมลินชักล็อคบริเวณหน้าชั้น 4. ล้อ 12 CM ติดเบรคคู่หน้า เคลื่อนไหวอิสระ 4 ล้อ 5. อุปกรณ์ ที่วางมอนิเตอร์ ที่ทิ้งเข็ม ถังขยะแบบใช้เท้าเหยียบ ปลั๊ก 3 ช่อง พร้อมที่เก็บสายไฟฟ้า
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
รถเข็นแจกยาพลาสติก ABS
1. โครงสร้างหลักอลูมิเนียมอัลลอยพลาสติก ABS ด้านบนสแตนเลส 2 .ขนาดโดยรวม: 850 * 520 * 1010มม. 3. รถเข็นมี 6 ชั้น(ลิ้นชัก)สามารถดึงออกมาจากทั้งสองด้านปิดล็อคอัตโนมัติ พร้อมกุญแจเซ็นทรัลล็อค มีจำนวน 50 กล่องยาเก็บในลิ้นชักทั้งหมดด้านหน้า ของกล่องยา และมีช่องใส่ชื่อป้ายผู้ป่วย 4. Accessories: ถังขยะ 2 ถัง, กล่องแฟ้มโปร่งใส 1 ช่อง ด้านข้างมีถาด เลื่อนเก็บได้ 1ถาด และห้าตะขอแขวน 1ชุด คุณสมบัติช่องยา: 1 ขนาด 20 cm x 10 cm x 6 cm 2 ช่องยา 4ช่อง ขนาด 5 cm x 10 cm x 6 cm ปรับเลื่อนได้ 3 ด้านหน้าสำหรับใส่ชื่อผู้ป่วย ขนาด 10 cm x 3.5 cmทำด้วยพลาสติกใส
...
รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต
1. โครงสร้างหลักอลูมิเนียมขอัลลอยพลาสติก ABS และด้านบนสแตนเลส 2 .ขนาดโดยรวม: 85 cm x 52 cm x 101 cm. ชั้นมีชั้น 5 ชั้น ด้านในปรับเปลี่ยนขนาดช่องใส่ของตามต้องการได้ 3. Accessories: เสาน้ำเกลือแบบยืดหดได้ แท่นวางจอมอนิเตอร์ด้านบน แผ่น CPR Board ที่ใส่แท๊งค์Oxygen กล่องทิ้งเข็ม ช่องต่อปลั๊กไฟแบบ 3 ขา
...
รถเข็นยา UNIT DOSE
1. โครงสร้างหลักอลูมิเนียมขอัลลอยพลาสติก ABS ด้านบนถาดพลาสติกหนาพิเศษ 2 .ขนาดโดยรวม: 67 cm x 71 cm x 104 cm ถาดด้านบน 60cm x45 cm ถาดด้านล่าง 57cm x 54cm x 14 cm ติดล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8cm เบรคเซ็นทรัลล็อค 3. รถเข็นมี 6 ชั้นทั้งสองด้านแบบเปิดโล่ง มี 60 กล่องยาเก็บในชั้นด้านหน้า ของกล่องยาแต่ละช่อง มีช่องสำหรับติดชื่อผู้ป่วย กล่องยาแต่ละกล่อง แบ่งเป็น 4ช่อง ถาดด้านล่าง ขนาดใหญ่ คุณสมบัติช่องยา 1 ขนาด: 18 cm x 10 cm x 6 cm. 2 ช่องยา 4ช่อง ขนาด 4 cm x 10 cm x 6 cm. ปรับเลื่อนได้ 3 ด้านหน้าสำหรับติดชื่อผู้ป่วย ขนาด 9 cm x 2.5 cm.
...
รถเข็นยาพร้อมที่แขวนขวดน้ำเกลือ
1.2 ถาดยาขนาดใหญ่, ลิ้นชักขนาด 1 ขนาดใหญ่และสองแผงสไลด์ได้ง่าย 2.1 IV เสามี 8 ตะขอให้ใช้การทำงานของขวดและสินค้าที่แขวน ลูกล้อ alunimun 3. 4 สีขาว 2with และ 2 เบรก
...
รถเข็นยา 9 ชั้น ABS
1. 6 ชั้นของลิ้นชักขนาดเล็กและ 3 ชั้นของลิ้นชักใหญ่จัดหากล่องยาต่างๆ เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน 2. 4 ชิ้นลูกล้อ 125mm 3. standard: 1 pc ของถังขยะ
...
รถเข็นชาร์จผู้ป่วย
1. 42 ชิ้นของโฟลเดอร์กรณีประวัติและลิ้นชัก 1big ทั้งหมดสามารถล็อค เพื่อความปลอดภัยข้อมูลประวัติของผู้ป่วย, 4 ชิ้นลูกล้อ 125mm
...
รถเข็นแจกยาพลาสติก-k-860
...
รถเข็นแจกยา K-226915
...
รถเข็นแจกยา K-326915
...
รถเข็นแจกยา-K-426915
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS,Aluminum Alloyและเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน 2. ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีระบบ Lock ล้อตรงอย่างน้อย 1 ล้อ เพื่อสะดวกในการเข็น 4. มีชั้นใส่ยาและอุปกรณ์การแพทย์ 5 ชั้น แต่ละชั้นมีแผ่นกั้นแบ่งช่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม 5. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ อุปกรณ์การแพทย์ในแต่ละชั้น 6. มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของ อุปกรณ์การแพทย์ คุณสมบัติทางเทคนิค ขนาดความยาวของรถเข็นไม่น้อยกว่า 65 cm. ขนาดความกว้างของรถเข็นไม่น้อยกว่า 51 cm. ขนาดความสูงของรถเข็นไม่น้อยกว่า 98 cm. ชั้นที่ 1 และ 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ( 59 x 41 x 7.5 cm.) ชั้นที่ 3 และ 4 มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ( 59 x 41 x 15 cm.) ชั้นที่ 5 มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง ( 59 x 41.5 x 23 cm.) ขนาดของล้อ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9.5 cm. พร้อมระบบเบรกอย่างน้อย 2 ล้อคุณสมบัติเฉพาะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้แก่1. ตะแกรงสำหรับใส่ถังขยะพร้อมถังขยะ 1 ใบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวxสูง (15x25x18 cm.) 2. ตะแกรงสำหรับใส่ sharp container พร้อม sharp container 1 ใบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวx สูง(12.5x12.5x9 cm. ) 3. ตะแกรงสำหรับใส่สาย suction ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวxสูง (10 x10x48  cm.) 4. ตะแกรงใส่  mask หรือถุงมือ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxยาวxสูง (8.5x26.5x13 cm.)
...
รถเข็นแจกยา K-0412
1. โครงสร้างโดยรอบเป็นพลาสติก ABS อลูมิเนียม และด้านบนสแตนเลส 2. ขนาดโดยรวม 750 มม. x 520 มม. x 1010 มม. 3. รถเข็นมี 2 ด้าน ด้านละ 4 ชั้น ลิ้นชักสามารถดึงออกมาได้ทั้ง 2 ด้าน ปิดล็อคอัตโนมัติพร้อมกุญแจเซ็นทรัลล็อค มี 30 กล่องยาเก็บในลิ้นชักทั้งหมด ด้านหน้าของกล่องยาแต่ละช่อง มีช่องสำหรับใส่ชื่อผู้ป่วย 4. น้ำหนักรวม 81 ก.ก.
...
รถเข็นแจกยา K-1091058
...
รถเข็นจ่ายยา (UNIT DOSE)
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2.ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีชั้นใส่ยาสำหรับคนไข้  ประมาณ 20-50 คน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งละเท่าๆกัน โดยในแต่ละช่องมีช่องเล็ก ๆ ภายใน 4 ช่องเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ 4. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อของคนไข้แต่ละราย 5.มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของยา
...
รถเข็นจ่ายยา (UNIT DOSE)
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2.ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีชั้นใส่ยาสำหรับคนไข้  ประมาณ 20-50 คน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งละเท่าๆกัน โดยในแต่ละช่องมีช่องเล็ก ๆ ภายใน 4 ช่องเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ 4. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อของคนไข้แต่ละราย 5.มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของยา
...
รถเข็นแจกยา (UNIT DOSE
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2.ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก  พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีชั้นใส่ยาสำหรับคนไข้ ประมาณ 20-50 คน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งละเท่าๆกัน โดยในแต่ละช่องมีช่องเล็ก ๆ ภายใน 4 ช่องเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ 4. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อของคนไข้แต่ละราย 5.มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของยา
...
รถเข็นแจกยา (UNIT DOSE)
1. โครงสร้างทำจากวัสดุ ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2.ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก  พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีชั้นใส่ยาสำหรับคนไข้ ประมาณ 20-50 คน โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งละเท่าๆกัน โดยในแต่ละช่องมีช่องเล็ก ๆ ภายใน 4 ช่องเล็ก ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ 4. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อของคนไข้แต่ละราย 5.มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของยา
...
รถ Emergency Cart (ขนาดเล็ก)
1.ABS และเหล็กเคลือบสี น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน 2. ใช้เข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมมีล้อระบบลูกปืนและเบรกอย่างน้อย 2 ล้อ 3. มีที่สำหรับเตรียมยา สามารถสไลด์ออกและสไลด์เข้าเก็บได้ เพื่อไม่ให้กีดขวาง 4. มีชั้นใส่ยาและอุปกรณ์การแพทย์ 5 ชั้น 5. มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อ อุปกรณ์การแพทย์ในแต่ละชั้น 6. มีระบบ key Lock เพื่อป้องกันการเปิดของลิ้นชักขณะเข็นรถ และ เพื่อป้องกันการหายของอุปกรณ์การแพทย์
...
รถเข็นฉุกเฉิน K-126915
...
รถเข็นอุปกรณ์ฉุกเฉินช่วยชีวิต K-0411
1. ขนาดตัวรถเข็น : กว้าง 85 เซนติเมตร, ลึก 52 เซนติเมตร และสูง 101 เซนติเมตร 2. ชั้นแต่ละชั้นทาจากพลาสติค ABS มีลิ้นกั้นแบ่งล็อกตามความต้องการได้ แต่ละชั้นมีขนาด ดังนี้ 2.1. ชั้นที่ 1 (บนสุด) มีขนาด กว้าง 56 เซนติเมตร, ลึก 41 เซนติเมตร และสูง 5.5 เซนติเมตร 2.2. ชั้นที่ 2, 3 และ 4 มีขนาด กว้าง 56 เซนติเมตร, ลึก 41 เซนติเมตร และสูง 12.5 เซนติเมตร 2.3. ชั้นที่ 5 (ล่างสุด) มีขนาด กว้าง 56 เซนติเมตร, ลึก 41 เซนติเมตร และสูง 19.5 เซนติเมตร 3. ล้อ มีขนาด 5 นิ้ว ติดเบรก 2 ล้อ 4. อุปกรณ์อื่นๆ ถังขยะ จำนวน 2 ถัง, แผ่น CPR Board,ที่ใส่แท๊งค์ออกซิเจน ช่องเสียบปลั๊กไฟ และกุญแจ 2 ชุด 5. น้าหนักรถเข็น : 57 กิโลกรัม
...
รถเข็นพลาสติกรุ่นเล็ก K-103
1. ตัวถังทำจากพลาสติก abs สแตนเลส และโลหะเคลือบ 2 .ขนาดโดยรวม: กว้าง 46.5 ยาว 65.5 สูง 90 CM. 3. ช่องใส่ของแบบรู ทรงกลมในถาดบน ถาด 2-5 ช่อง ปรับเปลี่ยนได้ 4. แท่นวางมอนิเตอร์ ขนาด 25*35 CM. พร้อมสายรัดเสาน้ำเกลือแบบยืดหดได้สี่ขา แผ่น CPR บอร์ด ขนาด 41*53*2 CM. ที่ใส่แท้งค์ Oxygen พร้อมสายรัด ถังขยะ 2 ถัง กล่องทิ้งเข็ม 2 กล่อง
...
รถเข็นพลาสติกรุ่นเล็ก K-101
1.ตัวถังทำจากพลาสติก abs สแตนเลส และโลหะผสม 2 .ขนาดโดยรวม: กว้า 30 ยาว 47 สูง 101 CM. 3. มีระบบล็อคชั้นแบบกุญแจ พร้อมลินชักล็อคบริเวณหน้าชั้น 4. ล้อ 12 CM ติดเบรคคู่หน้า เคลื่อนไหวอิสระ 4 ล้อ 5. อุปกรณ์ ที่วางมอนิเตอร์ ที่ทิ้งเข็ม ถังขยะแบบใช้เท้าเหยียบ ปลั๊ก 3 ช่อง พร้อมที่เก็บสายไฟฟ้า