เก้าอี้อาบน้ำ
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบไม่เว้าตรงกลาง
โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่รองนั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกABS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ ขนาด 51 x 42 x 34-44 ซม.(กxยxส) น้ำหนัก 2.8 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบเว้าตรงกลาง
โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่รองนั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกABS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ ขนาด 40 x 49 x 34-44 ซม.(กxยxส) น้ำหนัก 2.6 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบไม่มีพนักพิง
ทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่นั่งทำจากพลาสติกABS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ ขนาด 51 x 40 x 34-44 ซม. น้ำหนัก 2 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบพับเก็บได้
ทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่นั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกABS สามารถพับเก็บได้ ขนาด 51 x 39 x 47 ซม. น้ำหนัก 3.5 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบยาว
ทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่นั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกABS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ ขนาด 72 x 53 x 42-52ซม. น้ำหนัก 4.5 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบไม่เว้าตรงกลาง
โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่รองนั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกABS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ ขนาด 51 x 42 x 34-44 ซม.(กxยxส) น้ำหนัก 2.8 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบเว้าตรงกลาง
โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่รองนั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกABS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ ขนาด 40 x 49 x 34-44 ซม.(กxยxส) น้ำหนัก 2.6 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบไม่มีพนักพิง
ทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่นั่งทำจากพลาสติกABS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ ขนาด 51 x 40 x 34-44 ซม. น้ำหนัก 2 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบพับเก็บได้
ทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่นั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกABS สามารถพับเก็บได้ ขนาด 51 x 39 x 47 ซม. น้ำหนัก 3.5 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น
...
เก้าอี้อาบน้ำแบบยาว
ทำจากอลูมิเนียมเคลือบกันสนิม ที่นั่งและพนักพิงทำจากพลาสติกABS ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ ขนาด 72 x 53 x 42-52ซม. น้ำหนัก 4.5 กก. มีจุกยางป้องกันการลื่น