รถเข็นผู้ป่วย-soma-karma
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์น้ำหนักเบา พนักพิงพับเก็บได้ ที่พักเท้าถอดออกได้ มีเบรกมือเพื่อสะดวกต่อผู้เข็น ล้อเป็นล้อยางสูบลม ที่ท้าวแขนยกขึ้นได้สะดวกต่อการย้ายผู้ป่วย มีช่องเก็บของด้านหลังพนักพิง มีความกว้างขณะกางออก 61 ซม. มีความกว้างของเบาะนั่ง 46 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง 40 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า 15 ซม. น้ำหนักของรถเข็น 12 กก. รับน้ำหนักได้ 100 กก.
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์น้ำหนักเบา พับเก็บได้เล็กสะดวกต่อการพกพา ที่ท้าวแขนยกออกได้สะดวกต่อการย้ายผู้ป่วย มีเบรกมือเพื่อสะดวกต่อผู้เข็น มีที่วางเท้า มีความกว้างขณะกางออก 47 ซม. มีความกว้างของเบาะนั่ง 37 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง 20 ซม.มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า 12.5 ซม. น้ำหนักของรถเข็น 6.5 กก. รับน้ำหนักได้ 100 กก.
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์น้ำหนักเบา พนักพิงพับเก็บได้ ที่พักเท้าถอดออกได้ มีเบรกมือเพื่อสะดวกต่อผู้เข็น ล้อเป็นล้อยางสูบลม ที่ท้าวแขนยกขึ้นได้สะดวกต่อการย้ายผู้ป่วย มีช่องเก็บของด้านหลังพนักพิง มีความกว้างขณะกางออก 61 ซม. มีความกว้างของเบาะนั่ง 46 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง 40 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า 15 ซม. น้ำหนักของรถเข็น 12 กก. รับน้ำหนักได้ 100 กก.
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์น้ำหนักเบา พับเก็บได้เล็กสะดวกต่อการพกพา ที่ท้าวแขนยกออกได้สะดวกต่อการย้ายผู้ป่วย มีเบรกมือเพื่อสะดวกต่อผู้เข็น มีที่วางเท้า มีความกว้างขณะกางออก 47 ซม. มีความกว้างของเบาะนั่ง 37 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง 20 ซม.มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า 12.5 ซม. น้ำหนักของรถเข็น 6.5 กก. รับน้ำหนักได้ 100 กก.