เครื่องช่วยหายใจ
...
เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก
ลูกยางบีบทำจาก Silicone ชนิดพิเศษพลาสติกอย่างดีที่ใช้ในการแพทย์ ข้อต่อในส่วนต่างๆทำจาก Polycarbonate แข็งแรงทนทาน ตกไม่แตก ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride หน้ากากทำจากซิลิโคนใสมองเห็นภายในได้ชัดเจนส่วนที่สัมผัสกับหน้าผู้ป่วย อุปกรณ์ทุกส่วนถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ผิวด้านนอกไม่ลื่นขณะใช้งาน ผิวด้านในเรียบทำความสะอาดง่าย บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดีพร้อมที่ล็อค
...
เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กโต
ลูกยางบีบทำจาก Silicone ชนิดพิเศษพลาสติกอย่างดีที่ใช้ในการแพทย์ ข้อต่อในส่วนต่างๆทำจาก Polycarbonate แข็งแรงทนทาน ตกไม่แตก ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride หน้ากากทำจากซิลิโคนใสมองเห็นภายในได้ชัดเจนส่วนที่สัมผัสกับหน้าผู้ป่วย อุปกรณ์ทุกส่วนถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ผิวด้านนอกไม่ลื่นขณะใช้งาน ผิวด้านในเรียบทำความสะอาดง่าย บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดีพร้อมที่ล็อค
...
เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่
ลูกยางบีบทำจาก Silicone ชนิดพิเศษพลาสติกอย่างดีที่ใช้ในการแพทย์ ข้อต่อในส่วนต่างๆทำจาก Polycarbonate แข็งแรงทนทาน ตกไม่แตก ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride หน้ากากทำจากซิลิโคนใสมองเห็นภายในได้ชัดเจนส่วนที่สัมผัสกับหน้าผู้ป่วย อุปกรณ์ทุกส่วนถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ผิวด้านนอกไม่ลื่นขณะใช้งาน ผิวด้านในเรียบทำความสะอาดง่าย บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดีพร้อมที่ล็อค
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก
ลูกยางบีบทำจาก Silicone ชนิดพิเศษพลาสติกอย่างดีที่ใช้ในการแพทย์ ข้อต่อในส่วนต่างๆทำจาก Polycarbonate แข็งแรงทนทาน ตกไม่แตก ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride หน้ากากทำจากซิลิโคนใสมองเห็นภายในได้ชัดเจนส่วนที่สัมผัสกับหน้าผู้ป่วย อุปกรณ์ทุกส่วนถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ผิวด้านนอกไม่ลื่นขณะใช้งาน ผิวด้านในเรียบทำความสะอาดง่าย บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดีพร้อมที่ล็อค
...
เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กโต
ลูกยางบีบทำจาก Silicone ชนิดพิเศษพลาสติกอย่างดีที่ใช้ในการแพทย์ ข้อต่อในส่วนต่างๆทำจาก Polycarbonate แข็งแรงทนทาน ตกไม่แตก ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride หน้ากากทำจากซิลิโคนใสมองเห็นภายในได้ชัดเจนส่วนที่สัมผัสกับหน้าผู้ป่วย อุปกรณ์ทุกส่วนถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ผิวด้านนอกไม่ลื่นขณะใช้งาน ผิวด้านในเรียบทำความสะอาดง่าย บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดีพร้อมที่ล็อค
...
เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่
ลูกยางบีบทำจาก Silicone ชนิดพิเศษพลาสติกอย่างดีที่ใช้ในการแพทย์ ข้อต่อในส่วนต่างๆทำจาก Polycarbonate แข็งแรงทนทาน ตกไม่แตก ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride หน้ากากทำจากซิลิโคนใสมองเห็นภายในได้ชัดเจนส่วนที่สัมผัสกับหน้าผู้ป่วย อุปกรณ์ทุกส่วนถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ผิวด้านนอกไม่ลื่นขณะใช้งาน ผิวด้านในเรียบทำความสะอาดง่าย บรรจุในกล่องพลาสติกอย่างดีพร้อมที่ล็อค