รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
รถเข็นนอน
ด้านหัวเตียงสามารถปรับระดับได้ พื้นเตียง 2 ตอน บุด้วยแผ่นสแตนเลสหนา 1 ม.ม. รถเข็น ราวกั้น เสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจนทำด้วยสแตนเลสแบน มียางกันชนรอบตัวรถเข็น ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5
...
รถเข็นเปลหาม
เปลหาม ยกด้านศีรษะ ด้านท้าย และยกออกจากตัวรถได้ พื้นเตียง 2 ตอน บุด้วยแผ่นสแตนเลสหนา 1 ม.ม. รถเข็น ราวกั้น เสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจน ทำด้วยท่อสแตนเลสแบน มียางกันชนรอบตัวเตียง ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5 ซ.ม. หุ้มผ้าหนังเทียม ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ลูก มีเบรค 2 ล้อ
...
รถเข็นเปลหาม
เปลหามยกด้านศีรษะ และยกออกจากตัวรถได้ พื้นเปล 2 ตอน รถเข็น ราวกั้น และเสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจน ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5 ซ.ม. หุ้มผ้าหนังเทียม ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ลูก มีเบรค 2 ล้อ
...
รถเข็นเปลหาม
เปลหามยกด้านศีรษะ และยกออกจากตัวรถได้ พื้นเปล 2 ตอน รถเข็น ราวกั้น และเสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจน ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5 ซ.ม. หุ้มผ้าหนังเทียม ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว และวงล้อจักรยานขนาด 24 นิ้ว
...
รถเข็นเปลหาม 1 ไกร์
เปลหามปรับสูงต่ำได้ประมาณ 20 ซ.ม. และยกออกจากตัวรถได้ พื้นเปล 2 ตอน รถเข็น ราวกั้น และเสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจนทำด้วยสแตนเลสแบน ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5 ซ.ม. หุ้มผ้าหนังเทียม ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ลูก มีเบรค 4 ล้อ
...
รถเข็นใช้ในแอมบูแลนซ์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบเหล็กชุบโครเมี่ยม
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบเหล็กชุบโครเมี่ยม
มีโครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม มีความกว้างขณะกางออก 63 ซม. มีความกว้างของเบาะนั่ง 50 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง 60 ซม.(ยางตัน) มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า 20 ซม. น้ำหนักของรถเข็น 19 กก. รับน้ำหนักได้ 100 กก.
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
รถเข็นนอน
ด้านหัวเตียงสามารถปรับระดับได้ พื้นเตียง 2 ตอน บุด้วยแผ่นสแตนเลสหนา 1 ม.ม. รถเข็น ราวกั้น เสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจนทำด้วยสแตนเลสแบน มียางกันชนรอบตัวรถเข็น ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5
...
รถเข็นเปลหาม
เปลหาม ยกด้านศีรษะ ด้านท้าย และยกออกจากตัวรถได้ พื้นเตียง 2 ตอน บุด้วยแผ่นสแตนเลสหนา 1 ม.ม. รถเข็น ราวกั้น เสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจน ทำด้วยท่อสแตนเลสแบน มียางกันชนรอบตัวเตียง ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5 ซ.ม. หุ้มผ้าหนังเทียม ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ลูก มีเบรค 2 ล้อ
...
รถเข็นเปลหาม
เปลหามยกด้านศีรษะ และยกออกจากตัวรถได้ พื้นเปล 2 ตอน รถเข็น ราวกั้น และเสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจน ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5 ซ.ม. หุ้มผ้าหนังเทียม ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ลูก มีเบรค 2 ล้อ
...
รถเข็นเปลหาม
เปลหามยกด้านศีรษะ และยกออกจากตัวรถได้ พื้นเปล 2 ตอน รถเข็น ราวกั้น และเสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจน ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5 ซ.ม. หุ้มผ้าหนังเทียม ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว และวงล้อจักรยานขนาด 24 นิ้ว
...
รถเข็นเปลหาม 1 ไกร์
เปลหามปรับสูงต่ำได้ประมาณ 20 ซ.ม. และยกออกจากตัวรถได้ พื้นเปล 2 ตอน รถเข็น ราวกั้น และเสาน้ำเกลือ ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มีที่ใส่แท้งค์ออกซิเจนทำด้วยสแตนเลสแบน ที่นอนฟองน้ำอัดหนา 5 ซ.ม. หุ้มผ้าหนังเทียม ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ลูก มีเบรค 4 ล้อ
...
รถเข็นใช้ในแอมบูแลนซ์
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบเหล็กชุบโครเมี่ยม
...
รถเข็นผู้ป่วยแบบเหล็กชุบโครเมี่ยม
มีโครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม มีความกว้างขณะกางออก 63 ซม. มีความกว้างของเบาะนั่ง 50 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง 60 ซม.(ยางตัน) มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า 20 ซม. น้ำหนักของรถเข็น 19 กก. รับน้ำหนักได้ 100 กก.