เครื่องดูดเสมหะสำหรับโรงพยาบาล
...
เครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง สำหรับห้องผ่าตัด
เหมาะสำหรับห้องผ่าตัด แรงดูด สูงสุด 680 มิลลิเมตรปรอท อัตราการไหล 80ตร/นาที ระดับเสียงน้อยกว่า 60 เดซิเบล ขวดบรรจุของเหลว 4 ลิตร 2 ขวด น้ำหนัก 29กก. ขนาดตัวเครื่อง 38x27x88 ซม. มีฟุตสวิตท์ ใช้เปิด-ปิดการทำงาน ตัวเครื่องมีที่ลากจูงเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
...
เครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ สำหรับเด็กแรกเกิด
แรงดูดต่ำ เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด แรงดูดสูงสุด 135 มิลลิเมตรปรอท อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที ระดับเสียงน้อยกว่า 55 เดซิเบล ขวดบรรจุของเหลว : 1 ลิตร น้ำหนัก 2.5 กก. ขนาดตัวเครื่อง 18x13x29 ซม. ตัวเครื่องมีหูหิ้วเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
...
เครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ สำหรับช่องท้อง
แรงดูด ต่ำ เหมาะสำหรับช่องท้อง แรงดูดสูงสุด 150 มิลลิเมตรปรอท อัตราการไหล 25 ลิตร/นาที ระดับเสียงน้อยกว่า 55 เดซิเบล ขวดบรรจุของเหลว : 2 ลิตร น้ำหนัก 4.4 กก. ขนาดตัวเครื่อง 21x14x29 ซม. ตัวเครื่องมีหูหิ้วเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
...
เครื่องดูดเสมหะ ไฟฟ้า
เหมาะสำหรับห้องผ่าตัด แรงดูด สูงสุด 680 มิลลิเมตรปรอท อัตราการไหล 80ตร/นาที ระดับเสียงน้อยกว่า 60 เดซิเบล ขวดบรรจุของเหลว 4 ลิตร 2 ขวด น้ำหนัก 29กก ขนาดตัวเครื่อง 38x27x88 ซม มีฟุตสวิตท์ ใช้เปิด-ปิดการทำงาน ตัวเครื่องมีที่ลากจูงเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
...
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ปรับระดับมาตรฐานให้เครื่องพร้อมใช้งานเพียงปรับโค้ดคีย์ บริเวณพื้นที่สีเหลืองช่วยให้เห็นชัดเจนว่าแตะเลือดเต็มแบบทดสอบ มีเครื่องมือและแถบทดสอบ 2 ระดับพร้อมทั้งโปรแกรมการจัดเก็บวิเคราะห์
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
เครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง สำหรับห้องผ่าตัด
เหมาะสำหรับห้องผ่าตัด แรงดูด สูงสุด 680 มิลลิเมตรปรอท อัตราการไหล 80ตร/นาที ระดับเสียงน้อยกว่า 60 เดซิเบล ขวดบรรจุของเหลว 4 ลิตร 2 ขวด น้ำหนัก 29กก. ขนาดตัวเครื่อง 38x27x88 ซม. มีฟุตสวิตท์ ใช้เปิด-ปิดการทำงาน ตัวเครื่องมีที่ลากจูงเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
...
เครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ สำหรับเด็กแรกเกิด
แรงดูดต่ำ เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด แรงดูดสูงสุด 135 มิลลิเมตรปรอท อัตราการไหล 6 ลิตร/นาที ระดับเสียงน้อยกว่า 55 เดซิเบล ขวดบรรจุของเหลว : 1 ลิตร น้ำหนัก 2.5 กก. ขนาดตัวเครื่อง 18x13x29 ซม. ตัวเครื่องมีหูหิ้วเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
...
เครื่องดูดเสมหะชนิดแรงดันต่ำ สำหรับช่องท้อง
แรงดูด ต่ำ เหมาะสำหรับช่องท้อง แรงดูดสูงสุด 150 มิลลิเมตรปรอท อัตราการไหล 25 ลิตร/นาที ระดับเสียงน้อยกว่า 55 เดซิเบล ขวดบรรจุของเหลว : 2 ลิตร น้ำหนัก 4.4 กก. ขนาดตัวเครื่อง 21x14x29 ซม. ตัวเครื่องมีหูหิ้วเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
...
เครื่องดูดเสมหะ ไฟฟ้า
เหมาะสำหรับห้องผ่าตัด แรงดูด สูงสุด 680 มิลลิเมตรปรอท อัตราการไหล 80ตร/นาที ระดับเสียงน้อยกว่า 60 เดซิเบล ขวดบรรจุของเหลว 4 ลิตร 2 ขวด น้ำหนัก 29กก ขนาดตัวเครื่อง 38x27x88 ซม มีฟุตสวิตท์ ใช้เปิด-ปิดการทำงาน ตัวเครื่องมีที่ลากจูงเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต
...
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
ปรับระดับมาตรฐานให้เครื่องพร้อมใช้งานเพียงปรับโค้ดคีย์ บริเวณพื้นที่สีเหลืองช่วยให้เห็นชัดเจนว่าแตะเลือดเต็มแบบทดสอบ มีเครื่องมือและแถบทดสอบ 2 ระดับพร้อมทั้งโปรแกรมการจัดเก็บวิเคราะห์