เตียงผู้ป่วย สำหรับโรงพยาบาล
...
เตียงผู้ป่วย ซิมมอนส์
พื้นเตียงผู้ป่วย บุด้วยไม้อัดทะชะแล็คหนา 10 ม.ม. ราวกั้น เตียงผู้ป่วย ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม เตียงผู้ป่วย ทำเหล็กพ่นสีกันสนิม พนักหัวเตียง ท้าย เตียงผู้ป่วย ขากลมลูกกรง ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ
...
เตียงผู้ป่วย ซิมมอนส์
พื้นเตียงผู้ป่วย บุด้วยไม้อัดทะชะแล็คหนา 10 ม.ม. เตียงผู้ป่วย ทำเหล็กพ่นสีกันสนิม พนักหัวเตียง ท้าย เตียงผู้ป่วย ขาเหลี่ยม บุโฟเมก้า ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม.ใส่ลูกล้อขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ
...
เตียงผู้ป่วย สามัญ
ด้านหัว เตียงผู้ป่วย ปรับระดับได้ เตียงผู้ป่วย ทำด้วยเหล็กพ่นสี-พื้นบุด้วยไม้อัดทะชะแล็ค หนา 10 ม.ม. เตียงผู้ป่วย ทำด้วยสแตนเลส พนักหัวเตียง ท้าย เตียงผู้ป่วย ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม บุโฟเมก้า ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว & จำนวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ
...
เตียงแพทย์ หรือเตียงพยาบาล
พนักหัวเตียง-ท้ายเตียงเหล็กสี่เหลี่ยม คุ้มคิ้วสแตนเลสบุโฟเมก้า พื้นเตียงเป็นเหล็กตะแกรงแบบพ่นกันสนิม
...
เตียงผู้ป่วย เด็ก
พื้น เตียงผู้ป่วย ทำด้วยไม้อัดทาชะแล็ค หนา 10 ม.ม. เตียงผู้ป่วย ทำด้วยเหล็กพ่นกันสนิม เตียงผู้ป่วย พนักเตียง ราวกั้นเตียง ทำด้วยท่อกลม ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ
...
เตียงล้างแผลแผนกอุบัติเหตุ
เตียงทำด้วยท่อสแตนเลสกลม หนา 3.2 ซ.ม. และ 2.5 ซ.ม. พร้อมเสาน้ำเกลือ พื้นเตียงทำด้วยตะแกรงถอดออกได้ แบ่งเป็น 3 แผ่น ทำด้วยเพลาสแตนเลส ที่นอนทำด้วยผ้าหนังเทียม หนา 5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว เป็นล้อเบรคทั้ง 4 ล้อ ถังน้ำมีล้อเลื่อนขนาด 2 นิ้ว ทำด้วยสแตนเลส แบบมีราว / ไม่มีราว
...
เตียงเข้าเฝือก
เตียงแบบ 2 ตอนทำด้วยสแตนเลส พื้นปูด้วยฟองน้ำอัดหุ้มผ้าหนังเทียมยกออกได้ หลังพิง และปรับระดับได้ มีที่วางเท้า 1 คู่ ขาหยั่ง 1 คู่ ขายึด 1 คู่ สำหรับดึงคอ และเป็นราวโหน ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว และเป็นล้อเบรคทั้ง 4 ล้อ
...
เตียงทำคลอดแบบ 2 ตอน
เตียงทำคลอด แบบ 2 ตอน ทำด้วยสแตนเลส หร้อมขาหยั่ง 1 คู่ ที่นอนหุ้มผ้า หนังเทียม หนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว เป็นล้อเบรค ทั้ง 4 ล้อ
...
เตียงทำคลอด 2 ตอน แบบปรับระดับได้
เตียงแบบ 2 ตอน ทำด้วยสแตนเลส หร้อม ขาหยั่ง 1 คู่ ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว จำนวน 8 ล้อ เป็นล้อเบรค 4 ล้อ
...
เตียงทำคลอด 2 ตอน แบบปรับระดับได้
เตียงแบบ 2 ตอน ทำด้วยสแตนเลส พร้อมขาหยั่ง 1 คู่ ส่วนท้ายเลื่อนเก็บได้ ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียม หนา 5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว จำนวน 6 ล้อ เป็นล้อเบรค 4 ล้อ
...
เตียงตรวจนารีเวช
เตียงแบบ 3 ตอนทำด้วยสแตนเลส สามารถปรับระดับได้ พร้อมขาหยั่ง 1 คู่ ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียม
...
เตียง 2 ชั้น Double decker bed
พื้นเตียงชั้นล่างสูงจากพื้น 26 ซ.ม. พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดทาชะแล็คหนา 10 ม.ม. ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ราวกั้นทั้ง บน-ล่าง สูงจากพื้นเตียง 28 ซ.ม.
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
เตียงผู้ป่วย ซิมมอนส์
พื้นเตียงผู้ป่วย บุด้วยไม้อัดทะชะแล็คหนา 10 ม.ม. ราวกั้น เตียงผู้ป่วย ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม เตียงผู้ป่วย ทำเหล็กพ่นสีกันสนิม พนักหัวเตียง ท้าย เตียงผู้ป่วย ขากลมลูกกรง ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ
...
เตียงผู้ป่วย ซิมมอนส์
พื้นเตียงผู้ป่วย บุด้วยไม้อัดทะชะแล็คหนา 10 ม.ม. เตียงผู้ป่วย ทำเหล็กพ่นสีกันสนิม พนักหัวเตียง ท้าย เตียงผู้ป่วย ขาเหลี่ยม บุโฟเมก้า ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม.ใส่ลูกล้อขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ
...
เตียงผู้ป่วย สามัญ
ด้านหัว เตียงผู้ป่วย ปรับระดับได้ เตียงผู้ป่วย ทำด้วยเหล็กพ่นสี-พื้นบุด้วยไม้อัดทะชะแล็ค หนา 10 ม.ม. เตียงผู้ป่วย ทำด้วยสแตนเลส พนักหัวเตียง ท้าย เตียงผู้ป่วย ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม บุโฟเมก้า ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว & จำนวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ
...
เตียงแพทย์ หรือเตียงพยาบาล
พนักหัวเตียง-ท้ายเตียงเหล็กสี่เหลี่ยม คุ้มคิ้วสแตนเลสบุโฟเมก้า พื้นเตียงเป็นเหล็กตะแกรงแบบพ่นกันสนิม
...
เตียงผู้ป่วย เด็ก
พื้น เตียงผู้ป่วย ทำด้วยไม้อัดทาชะแล็ค หนา 10 ม.ม. เตียงผู้ป่วย ทำด้วยเหล็กพ่นกันสนิม เตียงผู้ป่วย พนักเตียง ราวกั้นเตียง ทำด้วยท่อกลม ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรค 2 ล้อ
...
เตียงล้างแผลแผนกอุบัติเหตุ
เตียงทำด้วยท่อสแตนเลสกลม หนา 3.2 ซ.ม. และ 2.5 ซ.ม. พร้อมเสาน้ำเกลือ พื้นเตียงทำด้วยตะแกรงถอดออกได้ แบ่งเป็น 3 แผ่น ทำด้วยเพลาสแตนเลส ที่นอนทำด้วยผ้าหนังเทียม หนา 5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว เป็นล้อเบรคทั้ง 4 ล้อ ถังน้ำมีล้อเลื่อนขนาด 2 นิ้ว ทำด้วยสแตนเลส แบบมีราว / ไม่มีราว
...
เตียงเข้าเฝือก
เตียงแบบ 2 ตอนทำด้วยสแตนเลส พื้นปูด้วยฟองน้ำอัดหุ้มผ้าหนังเทียมยกออกได้ หลังพิง และปรับระดับได้ มีที่วางเท้า 1 คู่ ขาหยั่ง 1 คู่ ขายึด 1 คู่ สำหรับดึงคอ และเป็นราวโหน ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว และเป็นล้อเบรคทั้ง 4 ล้อ
...
เตียงทำคลอดแบบ 2 ตอน
เตียงทำคลอด แบบ 2 ตอน ทำด้วยสแตนเลส หร้อมขาหยั่ง 1 คู่ ที่นอนหุ้มผ้า หนังเทียม หนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว เป็นล้อเบรค ทั้ง 4 ล้อ
...
เตียงทำคลอด 2 ตอน แบบปรับระดับได้
เตียงแบบ 2 ตอน ทำด้วยสแตนเลส หร้อม ขาหยั่ง 1 คู่ ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว จำนวน 8 ล้อ เป็นล้อเบรค 4 ล้อ
...
เตียงทำคลอด 2 ตอน แบบปรับระดับได้
เตียงแบบ 2 ตอน ทำด้วยสแตนเลส พร้อมขาหยั่ง 1 คู่ ส่วนท้ายเลื่อนเก็บได้ ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียม หนา 5 ซ.ม. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว จำนวน 6 ล้อ เป็นล้อเบรค 4 ล้อ
...
เตียงตรวจนารีเวช
เตียงแบบ 3 ตอนทำด้วยสแตนเลส สามารถปรับระดับได้ พร้อมขาหยั่ง 1 คู่ ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียม
...
เตียง 2 ชั้น Double decker bed
พื้นเตียงชั้นล่างสูงจากพื้น 26 ซ.ม. พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดทาชะแล็คหนา 10 ม.ม. ที่นอนหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซ.ม. ราวกั้นทั้ง บน-ล่าง สูงจากพื้นเตียง 28 ซ.ม.