เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
...
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง
ใช้เวลาในการอ่านค่าน้ำตาลเพียง 5 วินาที เมื่อเติมเลือดเพียงพอปริมาณ 1-2 ไมโครลิตร สามารถตรวจสอบค่าน้ำตาลโดยเทียบสีจากข้างขวดบรรจุแถบตรวจได้ บันทึกค่าน้ำตาลอัตโนมัติ 350 ค่า ถ่ายโอนข้ำมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลค่าน้ำตาลได้ มีการเตือนเมื่อปริมาณเลือดไม่เพียงพอ หรือแถบตรวจหมดอายุ
...
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
มีปุ่มปลดแถบทดสอบ (strip-ejection function ) สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้จาก 5 จุดของร่างกาย (AST:Alternative Site Testing)ฝ่ามือ ต้นแขน ท้องแขน ต้นขา น่อง มีสัญลักษณ์แสดงผลการทดสอบ สามารถตั้งเตือนการวัดได้ 4 ครั้ง บันทึกผลการทดสอบพร้อมวันและเวลา มากถึง 450 ค่า คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลังได้ 7,14,21,28,60,90 วัน พร้อมวันเวลาที่ทำการตรวจ ไม่ต้องตั้งรหัสโค๊ด เนื่องจากมีการตั้งรหัสอัตโนมัติไว้แล้ว อ่านผลได้ รวดเร็วภายใน 7 วินาที สามารถโอนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้ หน้าจอแสดงวันและเวลา สะดวกในการใช้งาน การรับประกัน:รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
...
ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Auto coding ปรับระดับมาตรานเครื่องให้พร้อมใช้งาน ทำได้ง่ายเพียง แค่ใส่โค้ดคีย์ Visual informationเติมเลือดง่ายบริเวณพื้นที่สีเหลืองช่วยให้เห็นชัดเจนว่า แตะเลือดเต็มแถบทดสอบ หรือไม่ ปราศจากการรบกวนจากออกซิเจน ทำให้ได้ผลตรวจที่ถูกต้อง มีการทดสอบ 3 ระดับ กับสารรบกวนชนิดต่างๆ บันทึกผลได้ถึง 480 ค่า
...
ปากกาเจาะเลือด
ปรับระดับความลึกของการเจาะได้ 11 ระดับ จากเบอร์ 0.5-5.5 (ความลึกของการเจาะอยู่ในช่วง 0.8-2.3 มิลลิเมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางของเข็ม 0.4 มิลลิเมตร ปลายเข็มเคลือบซิลิโคนทำให้เจาะผ่านผิวหนังได้ง่าย เจาะเบา เจ็บน้อย
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง
ใช้เวลาในการอ่านค่าน้ำตาลเพียง 5 วินาที เมื่อเติมเลือดเพียงพอปริมาณ 1-2 ไมโครลิตร สามารถตรวจสอบค่าน้ำตาลโดยเทียบสีจากข้างขวดบรรจุแถบตรวจได้ บันทึกค่าน้ำตาลอัตโนมัติ 350 ค่า ถ่ายโอนข้ำมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลค่าน้ำตาลได้ มีการเตือนเมื่อปริมาณเลือดไม่เพียงพอ หรือแถบตรวจหมดอายุ
...
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
มีปุ่มปลดแถบทดสอบ (strip-ejection function ) สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้จาก 5 จุดของร่างกาย (AST:Alternative Site Testing)ฝ่ามือ ต้นแขน ท้องแขน ต้นขา น่อง มีสัญลักษณ์แสดงผลการทดสอบ สามารถตั้งเตือนการวัดได้ 4 ครั้ง บันทึกผลการทดสอบพร้อมวันและเวลา มากถึง 450 ค่า คิดค่าเฉลี่ยย้อนหลังได้ 7,14,21,28,60,90 วัน พร้อมวันเวลาที่ทำการตรวจ ไม่ต้องตั้งรหัสโค๊ด เนื่องจากมีการตั้งรหัสอัตโนมัติไว้แล้ว อ่านผลได้ รวดเร็วภายใน 7 วินาที สามารถโอนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้ หน้าจอแสดงวันและเวลา สะดวกในการใช้งาน การรับประกัน:รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
...
ชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Auto coding ปรับระดับมาตรานเครื่องให้พร้อมใช้งาน ทำได้ง่ายเพียง แค่ใส่โค้ดคีย์ Visual informationเติมเลือดง่ายบริเวณพื้นที่สีเหลืองช่วยให้เห็นชัดเจนว่า แตะเลือดเต็มแถบทดสอบ หรือไม่ ปราศจากการรบกวนจากออกซิเจน ทำให้ได้ผลตรวจที่ถูกต้อง มีการทดสอบ 3 ระดับ กับสารรบกวนชนิดต่างๆ บันทึกผลได้ถึง 480 ค่า
...
ปากกาเจาะเลือด
ปรับระดับความลึกของการเจาะได้ 11 ระดับ จากเบอร์ 0.5-5.5 (ความลึกของการเจาะอยู่ในช่วง 0.8-2.3 มิลลิเมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางของเข็ม 0.4 มิลลิเมตร ปลายเข็มเคลือบซิลิโคนทำให้เจาะผ่านผิวหนังได้ง่าย เจาะเบา เจ็บน้อย