อุปกรณ์ทำแผล
...
รถเข็นทำแผล
...
กรรไกรตัดผ้าก๊อซ
Lister Bandage Scissor 11 CM Lister Bandage Scissor 14 CM Lister Bandage Scissor 18 CM
...
กรรไกรตัดชิ้นเนื้อชนิดโค้ง
Metzenbaum Scissor STR B/B 14 CM Metzenbaum Scissor CUR B/B 14 CM Metzenbaum Scissor CUR R/B 14 CM Metzenbaum Scissor STR S/S 14 CM
...
Forcep แบบมีเขี้ยว/ไม่มีเขี้ยว
Forcep แบบมีเขี้ยว 10 CM Forcep แบบมีเขี้ยว 11.5 CM Forcep แบบมีเขี้ยว 13 CM Forcep แบบมีเขี้ยว 14 CM Forcep แบบไม่มีเขี้ยว 10 CM Forcep แบบไม่มีเขี้ยว 13 CM Forcep แบบไม่มีเขี้ยว 14 CM Forcep แบบไม่มีเขี้ยว 16 CM
...
Artery Clamp แบบตรง/แบบโค้ง
Artery Clamp แบบตรง STR 14 CM Artery Clamp แบบตรง CUR 14 CM Artery Clamp แบบโค้ง STR 14 CM Artery Clamp แบบโค้ง CUR 14 CM
...
สำลีปั้นก้อนขนาด 3.5 g สเตอร์ไรท์
สำลีปั้นก้อนขนาด 3.5 กรัม สเตอร์ไรด์ ยี่ห้อ Hivan 5 ก้อน/ซอง 100 ซอง/ถุง
...
สำลีก้อนม้วน 450 g ยี่ห้อ HIVAN
450 g/ห่อ
...
สำลีก้อน 100g ยี่ห้อ V-CARE
100 g/ห่อ ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ทำความสะอาดใบหน้า และร่างกาย ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติมั่นใจได้ในความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อน
...
สำลีก้อนยี่ห้อ V-CARE ขนาด 40g
40 g/ห่อ ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ทำความสะอาดใบหน้า และร่างกาย ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติมั่นใจได้ในความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อน
...
สำลีก้อน 70g ยี่ห้อ V-CARE
70 g/ห่อ ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ทำความสะอาดใบหน้า และร่างกาย ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติมั่นใจได้ในความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อน
...
สำลีก้อน 200g ยี่ห้อ V-CARE
200 g/ห่อ ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ทำความสะอาดใบหน้า และร่างกาย ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติมั่นใจได้ในความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อน
...
ผ้าก๊อซ 8 พับไม่ปลอดเชื้อ
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
รถเข็นทำแผล
...
กรรไกรตัดผ้าก๊อซ
Lister Bandage Scissor 11 CM Lister Bandage Scissor 14 CM Lister Bandage Scissor 18 CM
...
กรรไกรตัดชิ้นเนื้อชนิดโค้ง
Metzenbaum Scissor STR B/B 14 CM Metzenbaum Scissor CUR B/B 14 CM Metzenbaum Scissor CUR R/B 14 CM Metzenbaum Scissor STR S/S 14 CM
...
Forcep แบบมีเขี้ยว/ไม่มีเขี้ยว
Forcep แบบมีเขี้ยว 10 CM Forcep แบบมีเขี้ยว 11.5 CM Forcep แบบมีเขี้ยว 13 CM Forcep แบบมีเขี้ยว 14 CM Forcep แบบไม่มีเขี้ยว 10 CM Forcep แบบไม่มีเขี้ยว 13 CM Forcep แบบไม่มีเขี้ยว 14 CM Forcep แบบไม่มีเขี้ยว 16 CM
...
Artery Clamp แบบตรง/แบบโค้ง
Artery Clamp แบบตรง STR 14 CM Artery Clamp แบบตรง CUR 14 CM Artery Clamp แบบโค้ง STR 14 CM Artery Clamp แบบโค้ง CUR 14 CM
...
สำลีปั้นก้อนขนาด 3.5 g สเตอร์ไรท์
สำลีปั้นก้อนขนาด 3.5 กรัม สเตอร์ไรด์ ยี่ห้อ Hivan 5 ก้อน/ซอง 100 ซอง/ถุง
...
สำลีก้อนม้วน 450 g ยี่ห้อ HIVAN
450 g/ห่อ
...
สำลีก้อน 100g ยี่ห้อ V-CARE
100 g/ห่อ ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ทำความสะอาดใบหน้า และร่างกาย ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติมั่นใจได้ในความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อน
...
สำลีก้อนยี่ห้อ V-CARE ขนาด 40g
40 g/ห่อ ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ทำความสะอาดใบหน้า และร่างกาย ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติมั่นใจได้ในความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อน
...
สำลีก้อน 70g ยี่ห้อ V-CARE
70 g/ห่อ ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ทำความสะอาดใบหน้า และร่างกาย ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติมั่นใจได้ในความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อน
...
สำลีก้อน 200g ยี่ห้อ V-CARE
200 g/ห่อ ได้รับการออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ทำความสะอาดใบหน้า และร่างกาย ใช้เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติมั่นใจได้ในความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโดยความร้อน
...
ผ้าก๊อซ 8 พับไม่ปลอดเชื้อ