เครื่องมือผ่าตัด
...
กรรไกรผ่าตัด
รรไกรผ่าตัดตรง 13 CM กรรไกรผ่าตัดตรง 14 CM กรรไกรผ่าตัดตรง 16.5 CM
...
Needle Holder
Needle Holder 14 CM Needle Holder 16 CM Needle Holder 18 CM Needle Holder 20 CM
...
กรรไกรตัดชิ้นเนื้อชนิดตรง
Metzenbaum Scissor STR B/B 14 CM Metzenbaum Scissor CUR B/B 14 CM Metzenbaum Scissor CUR R/B 14 CM Metzenbaum Scissor STR S/S 14 CM
รถเข็นผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาล
...
กรรไกรผ่าตัด
รรไกรผ่าตัดตรง 13 CM กรรไกรผ่าตัดตรง 14 CM กรรไกรผ่าตัดตรง 16.5 CM
...
Needle Holder
Needle Holder 14 CM Needle Holder 16 CM Needle Holder 18 CM Needle Holder 20 CM
...
กรรไกรตัดชิ้นเนื้อชนิดตรง
Metzenbaum Scissor STR B/B 14 CM Metzenbaum Scissor CUR B/B 14 CM Metzenbaum Scissor CUR R/B 14 CM Metzenbaum Scissor STR S/S 14 CM